KAŻDA METROPOLIA POSIADA ORGAN ZARZĄDZAJĄCY. W NASZYM PRZYPADKU JEST TO:
Skład Naszej dyrekcji.

Sołtys : Zbigniew ROSIEK

Rada Sołecka:
Lucyna Tischbierek
Władysława Cyroń
Justyna Rusin
Agnieszka Tiszbierek
Anna Pelan
Marcin Pelan
DOKUMENTY SOŁECTWA
STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA
Zebranie wiejskie 20.10.2016
Zebranie wiejskie 03.10.2017
Pliki w formacie PDF (Acrobat Reader) - jeśli nie masz programu możesz pobrać go stąd
Artykuł z informatora "MIASTECZKO" dotyczący gospodarki odpadami.
Postępowanie z odpadami od 1.07.2013
Rodzaje pojemników
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Ewentualne informacje i wyjaśnienia pod nr 32 238 71 91 wew. 313
lub poprzez mail: dmarulewska@sosnicowice.pl
Copyright © 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 26.10.2015
Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 2.11.2015
Zebranie wiejskie 02.03.2016
Sprawozdanie z działalności za rok 2016
BARGŁÓWKA
Zebranie wiejskie 14.03.2017