Mam przyjemność zaprezentować kolejne bardzo interesujące dane dotyczące naszej miejscowości.

DANE ZE SPISU POWSZECHNEGO:

1 GRUDNIA 1871
1 GRUDNIA 1885
2 GRUDNIA 1895
1 GRUDNIA 1905
1 GRUDNIA 1910

Materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Henryka Postawki.
 
             Die Gemeinden  und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählun vom 1 December 1871 bearbeitet und zusammengestelt vom Koniglichen Statistichen Bureau. Berlin 1874. 
Gminy i obszary dworskie Prowincji Śląskiej i ich ludności według materiałów Spisu Powszechnego z dnia 1 grudnia 1871 roku zebrane i opracowane przez Królewskie Biuro Statystyczne. Berlin 1874.

Barglowka: 2 osady wiejskie (Wohnplatze): wieś (393 mieszkańców w 57 domach) i Dołki (Dolly w jednym domu 7 osób),  58 budynków  mieszkalnych, 94 gospodarstwa domowe (w tym jedno gospodarstwo jednoosobowe). Na 400 mieszkańców (181 mężczyzn i 219 kobiet), 334 osób urodziło się w Bargłówce. Dnia 3 grudnia 1867 roku 400 osoby. 397 osób było katolikami, tylko 3 osoby ewangelikami. Wśród osób powyżej 10 lat 124 osoby potrafią czytać i pisać a aż 151 osób było analfabetami. 125 mieszkańców to dzieci poniżej 10 roku życia. Dwóch mieszkańców to głuchoniemi. Aż 21 osób w 1871 roku było nieobecnych.
Obszary dworskie (Gutsbezirke): 2 osady wiejskie - leśniczówki to jednocześnie dwie rodziny: Barrach - w jednej leśniczówce mieszkało 12 osób i Kamienik zamieszkiwało 8 osób. Razem 20 osób (9 mężczyzn i 11 kobiet), podobnie jak 3 grudnia 1867 roku, dwie osoby tamże tylko urodzone. Jedna osoba była ewangelikiem, reszta - 19 katolikami. 6 osób to dzieci poniżej 10 lat. Wśród osób powyżej 10 lat, 3 osoby to analfabeci, 11 potrafiło czytać i pisać. Jedna osoba była w 1871 roku nieobecna. 

Gemeindenlexikon fur die Provinz Schlesien. Auf Grund der Materialen der Volkszahlung vom 1 Dezember 1885 und der Quellen bearbeitet vom Koniglichen statistischen Bureau. Berlin 1887. Leksykon gmin dla Prowincji Śląskiej. Na podstawie materiałów Spisu Powszechnego z 1 grudnia 1885r. I innych urzędowych źródeł. 
      
Barglowka (Langemeinden) wieś. Powierzchnia: 163 ha, 126 ha pól uprawnych, 3 ha łąk, 17 ha lasów (Hutungen). W 67 domach (budynkach mieszkalnych, 103 gospodarstw domowych, 435 mieszkańców (207 mężczyzn, 228 kobiet), 432 katolików, 3 żydów.

Barglowka (Obszar dworski). Powierzchnia 2237 ha, 10 ha pól uprawnych, 0 ha łąk, 2219 ha lasów. 3 osady (leśniczówki): Alt Barach - 2 domy z 10 mieszkańcami, Kamienik - 1 dom z 9 osobami, Neu Barach (Nowy Barach) - 1 dom z 12 mieszkańcami. 4 domy zamieszkane i niezamieszkane, 4 gospodarstwa domowe. Razem 31 osoby (12 mężczyzn, 19 kobiet), wszyscy katolicy.

Gemeindelexikon  fur das Konigreich Preussen. Auf Grund der Materialen der Volkszahlung von 2 Dezember  1895 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Koniglichen Statistischen Bureau. Provinz Schlesien. Berlin 1898 . Leksykon gminny dla Królestwa Prus, Na podstawie materiałów Spisu powszechnego z 2 grudnia 1895 i innych urzędowych źródeł.

Barglowka. Wieś. Powierzchnia 163,3 ha. 69 budynków mieszkalnych. 94 gospodarstw większych jednosobowych. 8 gospodarstw jednoosbowych (2 męskich, 6 żenskich). Ogólnie 482 mieszkańców (232 mężczyzn, 250 kobiet),wszyscy katolicy.
Barglowka (obszar dworski). Powierzchnia; 2 236,3 ha.  3 osady - Leśniczówki: Stary Barach  1 dom i 2 osoby, Kamienik 1 dom i 6 osoby,  Nowy Barach 1 dom i 8 osoby, 4 gospodarstwa domowe powyżej 1 osoby. 23 mieszkanców (11 mężczyzn, 12 kobiet), 5 ewangelików. 18 katolików.


Gemeindelexikon fur die Provinz Schlesien. Auf Grund der Materialnie der Volkszahlung vom 1 Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet von Koniglich Preusischen Statistischen Landesamte. Berlin 1908

Barglowka wieś. Powierzchnia 163,8 ha, 79 domów zamieszkałych i inny jeden zamieszkałych budynek (np. huta), 112 gospodarstw domowych (przynajmniej dwuosobowych), 12 gospodarstw jednoosobowych. 516 mieszkańców w całości (228 mężczyzn). Wśród 516 osób, wszyscy katolikami są a 504 osoby, których językiem ojczystym jest język polski a tylko 12 język niemiecki.
Barglowka (obszar dworski) 4 osady, Kamienik z 1 domem i 6 mieszkańcami, Stary Barach z 1 domem i 11 mieszkańcami i Nowy Barach z 1 domem i 7 mieszkańcami. Razem 24 osoby (8 mężczyzn), w tym 5 ewangelików, których językiem ojczystym jest język niemiecki oraz 19 katolików, z których 6 osób ojczystym językiem niemiecki jest a 13 osób język polski. Powierzchnia 2236, 5 ha.

Gemeindelexikon. Auf Grund der Ergebnisse  der Volkszahlung vom 1 Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet von Koniglich Preusischen Statistischen Landesamte. Heft VI. Regierungsbezirk Oppeln. Berlin 1912

Barglowka wieś. Powierzchnia 163,8 ha, 83 domy zamieszkałe, 119 gospodarstw domowych (przynajmniej dwuosobowych), 10 gospodarstw jednoosobowych. 571 mieszkańców w całości (261 mężczyzn i 310 kobiet). 12 osób, które są ewangelikami i język ojczysty jest niemiecki. 559 to katolicy i których językiem ojczystym jest polski.
Barglowka (obszar dworski) 3 osady, Kamienik, Stary Barach i Nowy Barach. Razem 16 osób (9 mężczyzn i 7 kobiet), w tym 7 ewangelików, których językiem ojczystym jest język niemiecki oraz 4 katolików, z których 4 osoby ojczystym językiem polski. Powierzchnia 2236, 5 ha. 12 osób włada niemiecki ( w tym 7 ewangelików, 5 katolików).
OKŁADKA  DANYCH SPISU POWSZECHNEGO Z 1871 ROKU
STRONY Z DANYMI BARGŁÓWKI ZE SPISU POWSZECHNEGO Z 1871 ROKU
Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA