Mam przyjemność zaprezentować kolejne bardzo interesujące dane dotyczące naszej miejscowości.
"Nomina Barglowicensium Incolarum"
SPIS MIESZKAŃCÓW BARGŁÓWKI Z
1736 ROKU
Poniżej kopia dokumentu.
Pod nim informacje dotyczące danych mieszkańców Bargłówki

Materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Henryka Postawki.
Spis mieszkańców na podstawie wypisu z matrykuł parafialnych parafii z Rud (wówczas cysterskiej parafii p.w. NMP). Najstarsze zapiski dotyczące Bargłówki sięgają 1666 roku.
"Nomina Barglowicensium Incolarum" - Nazwiska mieszkańców Bargłówki z 1736 roku.

Najliczniejsze w pierwszej połowie XVIII wieku były rodziny Tyżbirek, Tworuszka, Cyran i Przegędza.
 
1. Nicolaus Tworuszka
2. Laurentius Tyżbirek
3. Mathias Tyżbirek
4. Michael Tyżbirek
5. Paulus Przegęza
6. Balthazar Tworuszka
7. Jacobus Przegęza
8. Andreas Skiba
9. Jacobus Tworuszka Molitor (Młynarz)
10. Georgius Kayzer
11. Johannes Grzesik
12. Paulus Cyran
13. Andreas Kayser
14. Josephu Powala p.t.Przefor
15. Jacobus Kotzlayda
16. Valentinus Przegęza
17. Mathias Floga
18. Bernardus Cyran
19. Georgius Choroba vel Muzykant
20. Bernardus Przegęza
21. Paulus Czombera Caupo (karczmarz)
22. Johannes Przegęza
23. Blasius Tworuszka
24. Johannes Cyran
25. Urbanus Cyran
26. Laurentius Wilk
27. Michael Grzesik

Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA