Przedstawiam artykuł Henryka Postawki pt. "¦ladami poległych
żołnierzy - mieszkańców Bargłówki na frontach I wojny ¶wiatowej".
Jego lektura to wspaniała lekcja historii, szczególnie dlatego,
że dotyczy naszych przodków. 
Serdecznie dziękuję Henrykowi za jego chęci i zaangażowanie
w pogłębianie wiedzy o naszej historii !
 
Poniżej linki do ksiąg parafialnych z Rud z wypisami poległych żołnierzy z Bargłówki  i strony francuskojęzyczne  (niemieckojęzyczne) poświęcone I wojnie światowej.
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-47284-22?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17350-14182-71?cc=2114433&wc=M99D-WJ3:n1794528416
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46278-20?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-47419-27?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46626-20?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46625-23?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46935-42?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46622-8?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-46140-91?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-47761-14?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17351-47768-59?cc=2114433&wc=M99D-WJS:401665721
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servon-Melzicourt
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/quel-regiment-allemand-sujet_4934_1.htm
http://www.tintigny.be/histoire/C-Hist.htm
http://www.armianiemiecka.tpf.pl/Wojna/wojna15.htm
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/192973
Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA