Uroczyste otwarcie MINI SKANSENU MASZYN ROLNICZYCH 25.09.2010 roku
Pomysłodawca i inicjator,
pasjonat i współwykonawca,
w dwóch słowach:
WALTER GNIDA

Część oficjalna, przywitanie mieszkańców Bargłówki i zaproszonych gości.
Uroczyste przecięcie wstęgi "kosokiem" : rozpoczyna Walter GNIDA...
... kończy Burmistrz Czesław JAKUBEK
Krótkie wystąpienie Księdza Proboszcza...
... i poświęcenie MINI SKANSENU.
Na koniec części oficjalnej kilka słów Burmistrza.
A potem... zaczęła się część   n i e o f i c j a l n a ....  :)
Copyright (©) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA