Poniżej przedstawiam kolejne materiały dotyczące żołnierzy z Bargłówki, których nazwiska widnieją na pomniku poległych przy ul. Raciborskiej.

Informacje zostały rozszerzone o dane dotyczące miejsc pochówku, które odnalazł  JO LOTTEGIER z Belgii za co serdecznie dziękuję !
 
Poniżej Toten Urkundenbuch czyli akty zgonów, które zostały wystawione dla żołnierzy poległych na froncie zachodnim (w Belgii i Francji) oraz wschodnim (Polsce, Litwie, Rosji i Białorusi)

Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA