PIERWSZY OPIS BARGŁÓWKI Z ROKU 1784

Materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Henryka Postawki.
 
Pierwszy opis Bargłówki z roku 1784

Pod koniec XVIII wieku Feliks Zimermann wydał swoją książkę, statystyczny  
opis każdej miejscowości Górnego Śląska. Było to pierwsze opracowanie, które podało  
po raz pierwszy (około 1786r) liczbę mieszkańców. Bargłówkę zamieszkiwało 86  
mieszkańców co plasowało ją jako jedną z mniejszych  osad, chociaż nie  
najmniejszych. Przykładowo Rudy (Gross Rauden) zamieszkiwało aż 510 osób (ponad  
pięć razy więcej niż w Bargłówce), ale Szymocice i Górki jeszcze mniej, bo tylko  
odpowiednio 67 i 66 osób. Spis podaje ciekawą informację. Mieszkańcy z Bargłówki  
żyją przede wszystkich z handlu smołą. W tym celu zakładali smolarnie i produkowali w  
okolicznych lasach smołę. Po lewej stronie od drogi Przerycie - Sośnicowice miejscowi  
wskażą  miejscowe nazwy: Stare Piece i Pieczyska oraz Ształba sugerujące działalność  
dawnego przemysłu hutniczego. Ształba to z niemieckiego (Staube) kurz. W tym  
miejscu mieszkańcy kurzyli czyli smolili zajmując się produkcją smoły i wypalając węgiel  
drzewny.   

Aleksander Nyrek definiuje tak smolarnię:
Smolarnie - obszerniejsza buda - szopa w pobliżu lasu wraz z kilku dołami -  
jamami do pędzenia smoły z żywicowego drewna (często karpiny), nazywana była  
smolarnią. Obok szopy mieściło się zwykle niewielkie składowisko drewna, a w szopie  
magazynowano w beczkach smołę. Czasem w szopie mieszkali smolarze, wraz ze  
swoimi rodzinami, przeważnie w porze letniej. Ludzi, zajmujących się wypalaniem węgla  
i popiołu, pędzeniem smoły i ługowaniem popiołu do wyrobu potażu, nazywano na  
Górnym Śląsku kurzokami lub budnikami, wyróżniając wśród nich węglarzy, smolarzy,  
kołomaźników, popielarzy.  
 

Barglowka, ist das Eigenthum des Herrn von Wilczeck; hat 22 Gärtner  
und 86 Einwohner, worunter viele mit Theer handeln und im Lande  
verafahren (seite 153).
Polskie tłumaczenie: Bargłówka jest własnością Panów von Wilczek, ma  
22 zagrodników i 86 mieszkańców, z których wielu handluje smołą i  
uprawia ziemię (strona 153).

Aleksander Nyrek, Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od poł. XVII do poł. XIX w, Wrocław 1975.
Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA