Przedstawiam artykuł Henryka Postawki
pt. "Młyn Paszkowy w Stanicy 1282 - 1865".
Jest to kolejny bardzo interesujący materiał o historii
naszych najbliższych okolic.
 
Mapa Stanicy z 1821 roku
Testament Marcina Paszka pisany po polsku z 1796 roku
Wypis z ksiąg parafialnych z XVII wieku, Tomasz Paschek
z młyna Polaczkowego
Pierwsze współczesne fotografie z PASZKA - miejsca na pograniczu
Stanicy i Bargłówki. Widać groblę, po której biegła droga na drugą stronę Staniczki i sam potok Staniczka (obecnie Wierzbnik) oraz dąb, który rósł tuż obok starego młyna Paszkowego.
Foto. Henryk Postawka
Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA