Henryk Postawka nadesłał kolejne bardzo interesujące dane dotyczące naszej miejscowości.

KSIĄŻKA ADRESOWA  1914/1915
 
Bargłówka w 1914.
Wieś i dobra rycerskie, 670 mieszkańców, Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Krajowy w Raciborzu. Katolicka szkoła ludowa. Telegram i poczta w Rudach. Urząd rejencyjny (dzisiaj powiemy województwo lub region w Opolu).
Sołtys: Heider.
Zarządca majątkiem ziemskim (dóbr rycerskich): Hinke.
Karczma: Violka Jan.
Piekarz:  Lange M.
Drzewo i paliwa (opałowe): Heider Anton.
Rzeźnik: Violka Jan.
Materiały mączne (zbożowe): Kaiser Martin, Lange M.
Handel produktami rolnymi i surowcami: Budny. Th., Grzesik F., Klois Franz.
Kowal: Kiefer A.
Materiały kolonialne: Kaiser Martin,  Lange M. ,  Zientek Ludwig.

BARGLOWKA - 1914.

Dorf und Rittergut, 670 Einwohner, Amtsgericht Rybnik, Landgericht Ratibor. Eine katholische Volkschule. Telegram und Posthilfstelle. E, P und T. Rauden, Bezirk Oppeln, F.
Gemeindevorsteher: Heider.
Gutsvorsteher: Hinke.
Gasthaus: Violka Johann.
Bäcker: Lange  M.
Brennermat. Und Nutzholzhandlung: Heider Anton.
Fleischer: Violka Johann.
Mehlhandlung: Kaiser Martin, Lange  M.
Rohproduktenhandlung: Budny. Th., Grzesik F., Klois Franz.
Schmied:  Kiefer A.
Spezereiwhandlung:  Kaiser Martin,  Lange M. ,  Zientek Ludwig.


OKŁADKA  KSIĄŻKI ADRESOWEJ
FRAGMENT POŚWIĘCONY BARGŁÓWCE ORAZ OSOBOM PROWADZĄCYM NA JEJ TERENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
.
Materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Henryka Postawki.
Copyright (C) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA