1701 -1711 Huta w Kamienniku (Bargłówka)
Dokument pochodzi z prywatnych zbiorów HENRYKA POSTAWKI
24. Mietcontract űber den Kamieniker Teich mit einem Platz zur Aufbauung einer Schmelzenhűtten auf 10 Jahre, an die Graffin  Anna v. Oppersdorf. Rauden 1701. Deutsch.

Umowa najmu stawu w Kamienniku pomiędzy Klasztorem w Rudach a hrabiną Anna von Oppersdorf  celem wybudowania huty tzw. szmelcowni. Umowa najmu miała obowiązywać przez 10 lat do 1711 roku.  Zapis powyższy pochodzi z inwentaryzacji  dokumentów cysterskich (numer 24), który przeprowadziło dwóch wybitnych archiwistów z Wrocławia Bűsching i Stenzel  po sekularyzacji (zamknięciu) Klasztoru cystersów w Rudach po roku 1810.

Jak wyglądała huta - szmelcownia.  Słownik komputerowy pons.eu tłumaczy Schmelzhűtte jako huta, w której roztapia się materiały i poddaje je dalszej obróbce.

Portal historyczny wyjaśnia to pojęcie następująco  (in. szmelcowanie) - technika zdobienia metalowych wyrobów za pomocą kolorowych, szklistych powłok, które mogą pokrywać cały obiekt albo jego fragmenty. Powłoki te (tzw. szkliwa) wykonywano przez utarcie na miał różnych składników mineralnych (np. węglanu sodu, węglanu magnezu, kwarcu, kredy i in.) w odpowiednich proporcjach. Następnie po rozmieszaniu ich z wodą na papkę nakładano na przygotowany zawczasu, oczyszczony podkład i, po dokładnym osuszeniu, wypalano w piecu, czasem kilkakrotnie.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Kamienniku - na terenie należącym do dawnej leśniczówki a obecnie  do Rancza u Marka istniała huta szkła począwszy od 1701 roku. Do roku 1711 obowiązywała cystersów umowa najmu z hrabiną von Oppersdorf.

Poniżej rejestr  dokumentu traktującego o hucie w Kamienniku (Bargłówka) z 1701 roku.
http://forum.historia.org.pl/topic/10404-znaczenie-slow/
Copyright (©) 2009-2017 Henryk TISZBIEREK.   All rights reserved.
BARGŁÓWKA